Stichting Hospital
Sanyang
The Gambia
Home Projecten Gambia Foto's Donaties Contact Gastboek
Actueel
Nieuwsbrief 2021
Nieuwsbrief 2021

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2020
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie


Financiële verantwoording 2019
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten

Nieuwsbrief 2020
Nieuwsbrief 2020


Financiële verantwoording 2018
Balans
Staat van baten en lasten
Overige kosten

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2019

Beleidsnotitie 2019

Hebbes steunt Stichting
Kringloopwinkel Hebbes steunt de stichting met een donatie van 2000 euro

Financiële verantwoording 2017
Balans
Staat van baten en lasten
Specifieke kosten

Financiële verantwoording 2016
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2015
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2014
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2013
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2012
- balans
- staat van baten en lasten
- beleidsnotitie

Laatste nieuws!
... ambulance voor Sanyang

Nieuwe sponsorbijdrage
Anneke van Kessel ...

Werkverslag 2011

Nieuwsbrieven
... laatste nieuwsbrief van 2019 toegevoegd

Werkverslag 2010

Werkverslag 2009

Go for Africa

Oecumenische tentviering 2006

Goede-doel bridgedrive 2006
gezamenlijke actie van alle bridgeclubs in Nieuw Vennep


Opening ziekenhuis Sanyang 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekten > Ziekenhuis in Sanyang

zie voor Sanyang Gambia Diabetes Project ook
www.cello-hazorg.nl en www.remedi.org 

 

U kunt in de werkverslagen en nieuwsbrieven alle verdere ontwikkelingen over het ziekenhuis lezen.

 

ziekenhuis_mooi_1.JPGziekenhuis_1.jpg
Ontstaan

Tijdens een vakantie in Gambia werden we getroffen door slechte leefomstandigheden.
In Sanyang, een plaats met toen circa 10.000 inwoners, kon je nauwelijks spreken van gezondheidszorg. gedenkboom.jpg
Er was geen dokter, geen goed opgeleide verpleegsters en amper medicijnen. Patiënten ter observatie lagen op een matras op de grond in een lemen bouwval. Echte medische hulp was er alleen in het ziekenhuis van Banjul (hoofdstad). Vervoer
over de weg was toen, zeker in de regentijd, bijna onmogelijk en de kosten hiervoor voor velen te hoog. Er was dan ook veel prenatale sterfte en van elke duizend kinderen stierven 138 voor het zevende levensjaar. Een gedenkboom vol met kleertjes van overleden kinderen was daar het droevige bewijs van. Na het zien van al die ellende vonden we dat er iets moest gebeuren.

Na oprichting van de stichting begin 2000, was onze eerste wens een hospitaaltje met als uiteindelijk doel de lokale bevolking te helpen hun eigen gezondheidszorg te ontwikkelen, te organiseren en te waarborgen en daarmee een uitzicht te bieden op een beter en gezonder bestaan.
Voor de directe hulp werd met de eerste opbrengst van een sponsoractie en wat eigen geld het bestaande gebouwtje een beetje gerenoveerd. Ook werden gebruikte medische apparatuur en hulpmiddelen ingezameld en verstuurd.


Bouw
Begin 2003 is met de bouw begonnen. De bouwtekening is voor ons gemaakt door de vader van Renee Veltman (bestuurslid). Alle benodigde materialen zijn door de stichting zelf ter plaatse gekocht. De lokale bevolking heeft het maken van de stenen blokken voor zijn rekening genomen en voor beroepsarbeiders werd een vergoeding betaald. De VDC (Village Development Commity) had de leiding over het project. Er werd geen cent verspild en de reizen naar Gambia door de stichting werden en worden nog steeds uit eigen zak betaald.

Oplevering op 29 november 2004 dansen_bij_opening.jpg
Met een half jaar vertraging werd het ziekenhuis in november 2004 opgeleverd. Tijdens de opening was de verf nog nat maar het resultaat overtrof onze verwachtingen. De aanwezige plaatselijke bevolking heeft de ceremonie opgeluisterd met zang en dans. 
Het ziekenhuis, bestaande uit 2 zalen (mannen en vrouwen moeten gescheiden liggen) met voor elke zaal een douche en toilet, biedt capaciteit aan 20 bedden.

Door zorgvuldige benutting van alle donaties konden we op de openingsdag een watertank van 2000 liter aanbieden, om ook voor de nacht over voldoende water te beschikken, en werden de kosten betaald om het ziekenhuis aan te sluiten op het pas gereed gekomen electriciteitsnet in Sanyang.

Omdat we zonder de hulp van onze sponsors nooit zover waren gekomen hebben we een gedenkplaatje op de gevel van het gebouw geplaatst met de tekst "In appreciation of all who contributed to Foundation Hospital Sanyang. Nieuw Vennep - The Netherlands 29-11-2004". Een speciaal woord van dank mag zeker uitgaan naar onze belangrijkste sponsors, Jan en Ria Hulsbosch van Stal Jasper in Beinsdorp.

Voortgang
Het ziekenhuis in Sanyang wordt inmiddels door velen, ook door de Gambiaanse overheid, als een voorbeeld gezien voor toekomstige regionale gezondheidszorg. Omdat het al een belangrijke streekfunctie vervult voor meer dan 20.000 mensen zal uitbreiding op korte termijn noodzakelijk zijn.
Voor 2 toekomstige verpleegsters is inmiddels een 2-jarige dagopleiding gefinancierd en voor 6 toekomstige leerling verpleegsters een dagopleiding van 3 maanden.
Regelmatig worden verband- en medische hulpmiddelen meegenomen. Via Stichting Medic hebben we ziekenhuisbedden kunnen aanschaffen die inmiddels zijn verscheept. Met de inrichting van een laboratorium is gestart. Een laboratorium is van groot belang om malaria en diverse infectieziekten beter te kunnen diagnosticeren en gerichte medicatie te kunnen verschaffen. Uitbreiding van de ziekenhuisapotheek is nog steeds noodzakelijk. Budgetten voor seksuele voorlichting en AIDS preventie blijven hoog op het verlanglijstje staan.