Stichting Hospital
Sanyang
The Gambia
Home Projecten Gambia Foto's Donaties Contact Gastboek
Actueel
Nieuwsbrief 2024
Nieuwsbrief 2024

Financiele verantwoording en beleidsnotitie 2023
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2022
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2021
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie

Nieuwsbrief 2022
nieuwsbrief 2022


Nieuwsbrief 2021
Nieuwsbrief 2021

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2020
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie


Financiële verantwoording 2019
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten

Nieuwsbrief 2020
Nieuwsbrief 2020


Financiële verantwoording 2018
Balans
Staat van baten en lasten
Overige kosten

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2019

Beleidsnotitie 2019

Hebbes steunt Stichting
Kringloopwinkel Hebbes steunt de stichting met een donatie van 2000 euro

Financiële verantwoording 2017
Balans
Staat van baten en lasten
Specifieke kosten

Financiële verantwoording 2016
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2015
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2014
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2013
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2012
- balans
- staat van baten en lasten
- beleidsnotitie

Laatste nieuws!
... ambulance voor Sanyang

Nieuwe sponsorbijdrage
Anneke van Kessel ...

Werkverslag 2011

Nieuwsbrieven
... laatste nieuwsbrief van 2019 toegevoegd

Werkverslag 2010

Werkverslag 2009

Go for Africa

Oecumenische tentviering 2006

Goede-doel bridgedrive 2006
gezamenlijke actie van alle bridgeclubs in Nieuw Vennep


Opening ziekenhuis Sanyang 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws > Werkverslag 2011


Verslag werkbezoek Sanyang The Gambia
22 januari- 28 maart 2011


Ontwikkelingen hospitaaltje 2010

Zoals ieder kregen we ook dit jaar weer keurig een 4 maandelijks rapport vanuit Sanyang over de ontwikkelingen in het hospitaaltje. Als positief kregen we mee dat het aantal patiënten dat het ziekenhuisje  heeft bezocht is toegenomen van 7500 in 2009 tot 9200 patienten in 2010.
Ook was men zeer verheugd dat we eindelijk weer kunnen beschikken over een eigen laborant; wel is verdere opleiding nog gewenst.
Minpuntjes waren de op tafel liggende ontslagaanvraag van onze hoofdverpleger en de stormschade aan een van de gebouwen.
Bij controle van de boeken bleek dat ze ook dit jaar uit eigen inkomsten weer in staat waren het personeel te kunnen betalen en medicijnen zelf in te kopen. Hier moet wel bijgezegd worden dat de lonen van het personeel veel te laag zijn en nodig dienen te worden opgewaardeerd. Gezien de geringe vergoeding die ze kunnen en mogen vragen( 2/3 deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens) is het al een hele prestatie dat ze uit eigen inkomsten zoveel zelf kunnen betalen. Dankzij de WHO en de Gambiaanse overheid komt er nu ook wat hulp uit deze hoek naar de community health centres in de vorm van malariamedicijnen gedurende de regentijd. Ook het Kaira Suu project helpt het hospitaaltje ieder jaar met de donatie van medicijnen.
 De kosten voor medicijngebruik bleven dit jaar dan ook beheersbaar en er was zowaar nog wat geld op de bank om de wat stillere eerste maanden van het jaar te kunnen overbruggen.
Daar wij vorig jaar een grootscheepse renovatie van alle gebouwen hebben gerealiseerd konden de uitgaven voor dit jaar beperkt blijven tot de nodige reparaties, het plaatsen van aluminiumramen in laboratorium en apotheek en het aanleggen van betonpaden tussen de diverse gebouwen.
Vorig jaar hadden ze hun wens geuit de dokterswoning te renoveren. Echter het gebouw was zo slecht dat ze inmiddels besloten hadden deze af te breken en nieuwbouw te realiseren. De kosten hiervoor, begroot op ca. 30.000 euro reiken momenteel ver boven ons budget. Wel konden we dit jaar het volgende bijdragen aan de ontwikkeling van het hospitaal.

Investeringen in hospitaaltje

* Door een hevige storm was er nogal wat schade ontstaan aan een van de gebouwen.
  Zij hadden op eigen kosten het dak hersteld. De gevolgen van de waterschade hebben
  wij opgelost door het vervangen en verven van de nodige plafondplaten, herstellen van
  de schade aan de gevel en het opnieuw verven van de  muren ter plaatse.
* Gambianen zijn meesters in het ondeskundig gebruik van allerlei zaken zoals sloten,
  deuren en toiletten. Met als gevolg dat een aantal deuren en bijbehorende sloten kapot
  waren en gerepareerd moesten worden.
* Omdat de afvoer van wastafels regelmatig verstopt zaten doordat er ook etensresten in
  weggespoeld werden hadden ze de wastafels maar verwijderd omdat de kosten voor
  reparatie hun teveel werden. Om hygiënische redenen hebben we de afvoeren ontstopt
  en wastafels teruggeplaatst.
* Om modderoverlast in de gebouwen tijdens de regentijd te voorkomen hebben we
  betonpaden laten aanleggen. Dit in combinatie met een rotonde en bloemperken in het
  midden van de compound. Tevens werd een lantaarnpaal geplaatst in het midden van
   de compound.
* Om zoveel mogelijk stof buiten te sluiten hebben we besloten om in apotheek en
  laboratorium aluminiumramen te laten plaatsen.
* Vuilstort achter een vleugel van het hospitaaltje was ons al jaren een doorn in het oog.
   Daar er echter geen vuilophaaldienst is en men ook geen eigen transportmogelijk-
  heden had deze zelf te verwijderen werd het regelmatig ter plaatse verbrand. Dit jaar
  hebben we hier definitief een einde aan gemaakt. De hele vuilnisbelt verwijderd en alle
  vuil op laten halen door een tractor met aanhangwagen en een vuilcontainer geplaatst
  die nu regelmatig wordt opgehaald en geleegd.
* Op de grond achter de gebouwen is besloten bananenbomen en diverse groente te
  planten waarvan de opbrengst ten goede komt aan het personeel. De staff association
  heeft dan ook  zelf de zorg voor het onderhoud van de tuin. Voor de besproeiing van de
  tuin een kraan aangelegd en nieuwe tuinslangen geleverd.
* Niet alle Gambianen zijn bekend met het gebruik van zittoiletten. Er zijn mensen die op
  de rand van de pot gaan staan om vervolgens zo hun behoefte te doen. Regelmatig
  kapotte toiletten en spoelbakken zijn het gevolg. Natuurlijk is er op ons gewacht om
  deze te laten repareren en vernieuwen.


Samenwerking Stichting Afrikaada

Een van de belangrijkste successen van ons laatste verblijf in Gambia is het realiseren van gestructureerde tandheelkundige zorg in het hospitaal. Er was al jaren een redelijk tot goed ingerichte ruimte voor een tandarts. Echter geen tandarts. Middels een samenwerkingscontract met de Stichting Afrikaada uit Gambia , die tandartsen en tandartsassistenten opleidt, hebben we nu eindelijk de beschikking over een tandarts en een assistente. Weliswaar om te beginnen met een dag per week maar dit kan zo nodig uitgebreid worden met meerdere dagen. Zeer belangrijk is dat we deze zorg aan kinderen gratis kunnen aanbieden terwijl er voor volwassenen een kleine bijdrage wordt gevraagd voor bekostiging van hulpmiddelen zoals anaesthesie. Een extra bonus is de opleiding van een van de verplegers van ons hospitaal tot tandartsassistent. De kosten, verbonden aan dit contract, worden door onze stichting maandelijks betaald aan de stichting Afrikaada. Ook op andere gebieden van de gezondheidszorg zoals het ontwikkelen van opleidingen fysiotherapie en homeopathie wil Afrikaada graag met ons samenwerken in de toekomst.


Samenwerking met stichting Remedi

De stichting Remedi wil ons ondersteunen bij ons doel namelijk de verbetering van de gezondheidstoestand van de lokale bevolking. Dit wil zij voornamelijk doen door kennis en vaardigheden over te brengen. In overleg is besloten om te starten met een deelproject, te weten het implementeren van het diabetes mellitus type 2 protocol in Sanyang.
Een van de eisen van de stichting Remedi voor samenwerking was dat er een “letter of Intent” zou worden opgesteld en ondertekend tussen onze stichting en de medisch verantwoordelijke persoon in ons hospitaal. Het protocol hebben wij tijdens ons verblijf aldaar in het engels vertaald en uitvoerig besproken met het de headnurse,onze locale counterpart aldaar, de laborant en het overige medische personeel.
Ten behoeve van dit project is door ons een internetaansluiting gefinancierd om een vidyo account te kunnen maken voor onze headnurse zodat hij gemakkelijk contact kan zoeken tussen de ondersteunende artsen van de Stichting Remedi en de projectcoordinator.

Patiëntenregistratiesysteem

Middels onze contacten met de stichting “go for africa” werd ons hulp geboden om een begin te maken om patientegegevens te automatiseren. Met hulp van Gerrit Harskamp werd een van de laatse dagen van ons verblijf een patiënten-registratiesysteem op de computer ingevoerd. Het was te kort dag om dit systeem voldoende te testen en in de praktijk te zien werken. Wel heeft de secretaresse nog een spoedcursus gekregen en we hopen dat ze voldoende heeft meegekregen om dit systeem in de praktijk toe te kunnen passen. Volgend jaar zal dit zeker weer onze aandacht krijgen.

Personeel en Opleiding

De problemen met onze headnurse, die om financiele redenen zijn ontslag had aangeboden, hebben wij gelukkig kunnen oplossen en hem werd dankzij onze bemiddeling een nieuw contract aangeboden. Ook heeft hij zich bereid verklaard deel te nemen aan het implementeren van de genoemde diabetesprotocollen. Verder heeft onze stichting een zeer getalenteerde verpleegster in de gelegenheid gesteld een 2-jarige opleiding te volgen tot SEN verpleegster waardoor zij in de toekomst een leidinggevende functie mag vervullen in het hospitaal. Wij zien haar opleiding met vertrouwen tegemoet omdat zij zeer gemotiveerd is.

Eerste bibliotheek in Sanyang officieel geopend

Dankzij de “stichting Read to Grow”, van wie wij 400 engelstalige  boeken hadden gekregen, zijn wij in staat geweest een bibliotheek in Sanyang op te zetten. De boeken hebben wij samen met drie boekenkasten verscheept naar Gambia. De VDC heeft ons een ruimte aangeboden in het dorp om deze in te richten tot een openbare bibliotheek. Om deze ruimte ook in de avonduren te kunnen benutten hebben we  electriciteit aangelegd.
Alle boeken werden door Aly met behulp van een paar verantwoordelijke jongeren uit het dorp gelabeld en op type boek gearchiveerd.
Vooral de jeugd was erg blij met ons initiatief. Het biedt ze niet alleen een kans zich te ontwikkelen maar biedt ook de gelegenheid tot een plek waar ze hun huiswerk in alle rust kunnen maken.
Als blijkt dat er zorgvuldig met de boeken wordt omgegaan overwegen we volgend jaar nog meer boeken te sturen.

Skill Centre( Trainings and production unit)

Weliswaar met enige vertraging en met de nodige druk van onze kant is de opleiding dan eindelijk van start gegaan in maart 2011. Vier jonge Gambianen worden in drie jaar  gratis opgeleid tot een ambacht in metaalbewerking, houtbewerking, elektriciteit en het vervaardigen van solarcookers. Alle officiële vergunningen en formulieren, nodig om een dergelijke nieuwe opleiding in Gambia te mogen beginnen, zijn inmiddels verleend. Naast de directeur van de opleiding zelf die vooral de opleiding elektriciteit voor zijn rekening neemt, is er een leraar voor theoretisch onderwijs en een full time praktijkleraar aangesteld.
Tussen de directie en onze stichting is er een Memorandum of Understanding opgesteld die o.a. voorziet in de financiering van deze nieuwe vorm van ambachtelijk onderwijs voor kansarme jongeren voor een periode van drie jaar.
Het ligt in de bedoeling dat de opleiding op den duur zichzelf kan bedruipen door het onder leiding van docenten fabriceren van producten of het verlenen van diensten tegen marktgerichte prijzen.
De laatste weken van ons verblijf mochten we getuige zijn van de eerste lessen en ook waren de eerste opdrachten reeds binnen zoals het vervaardigen van schoolbankjes, een standaard voor een watertank en standaards voor waterbakken, zoals ook in gebruik genomen in ons hospitaal. Voor meer informatie zie onder projecten skill centre.

Ondersteuning staff association

Om elkaar in moeilijke tijden en omstandigheden te kunnen helpen heeft het personeel vorig jaar het initiatief genomen een personeelsvereniging op te richten. Iedere maand wordt een gering bedrag door het personeel in een pot gestopt voor tijden van nood. Om deze pot te spekken werd gedacht aan een fund-raising concert door de band van Jalliba, een beroemdheid in Gambia die ook wel concerten geeft in Europa en Amerika. Om dit concert mogelijk te maken hebben wij een bedrag gedoneerd. Het feest was een groot succes en een promotie voor het hospitaal maar de kosten bleken uiteindelijk zo hoog dat er financieel weinig voor het personeel overbleef.  Maar wie niet waagt, die niet wint.


We kijken met voldoening terug op ons laatste verblijf. Ieder jaar zien we het hospitaaltje groeien maar ook het personeel waar we dagelijks mee samenwerken. Na 11 jaar voelt het als familie en wij zijn dankbaar dat we dit mogen doen. 


Together we make things happen in Sanyang!