Stichting Hospital
Sanyang
The Gambia
Home Projecten Gambia Foto's Donaties Contact Gastboek
Actueel
Nieuwsbrief 2024
Nieuwsbrief 2024

Financiele verantwoording en beleidsnotitie 2023
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2022
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2021
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie

Nieuwsbrief 2022
nieuwsbrief 2022


Nieuwsbrief 2021
Nieuwsbrief 2021

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2020
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie


Financiële verantwoording 2019
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten

Nieuwsbrief 2020
Nieuwsbrief 2020


Financiële verantwoording 2018
Balans
Staat van baten en lasten
Overige kosten

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2019

Beleidsnotitie 2019

Hebbes steunt Stichting
Kringloopwinkel Hebbes steunt de stichting met een donatie van 2000 euro

Financiële verantwoording 2017
Balans
Staat van baten en lasten
Specifieke kosten

Financiële verantwoording 2016
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2015
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2014
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2013
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2012
- balans
- staat van baten en lasten
- beleidsnotitie

Laatste nieuws!
... ambulance voor Sanyang

Nieuwe sponsorbijdrage
Anneke van Kessel ...

Werkverslag 2011

Nieuwsbrieven
... laatste nieuwsbrief van 2019 toegevoegd

Werkverslag 2010

Werkverslag 2009

Go for Africa

Oecumenische tentviering 2006

Goede-doel bridgedrive 2006
gezamenlijke actie van alle bridgeclubs in Nieuw Vennep


Opening ziekenhuis Sanyang 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws > Werkverslag 2010


Uitgebreid verslag werkbezoek aan Sanyang door
Hans van Geenen en Aly de Jongh
van 21 januari tot 24 maart 2010


Ontwikkelingen hospitaal 2009

Uit de driemaandelijkse rapporten die we vanuit Sanyang ontvingen bleek reeds dat de stijgende lijn van vorig jaar was doorgezet. In 2008 hadden 6500 patiënten het Health Centre bezocht, in 2009 waren dat er 7500, waarvan 150 opnames. Ook zijn er 36 baby,s geboren in de nieuwe verloskamer. In menig maand van juli tot november bleek dat er meer dan 40.000 dalassi werd omgezet. Met een gemiddelde consultprijs van 40 dalassi zijn dat meer dan 1000 consulten per maand in de regentijd. Het belangrijkste vonden we echter dat men opnieuw heeft bewezen de patiënten goede zorg te bieden, zelf het personeel te kunnen betalen en de medicijnvoorraad uit eigen middelen aan te vullen. Bij onze komst echter was deze tot het minimum gedaald en werd slechts mondjesmaat ingekocht. Bij controle van de administratie bleek er weliswaar opnieuw een kastekort maar er was in ieder geval een positief saldo op de bank. Dit is nodig om ook in de eerste rustige maanden van het jaar het personeel te kunnen betalen.

Daar het een community health centre betreft moet men zichzelf zien te bedruipen en valt er geen hulp te verwachten van de centrale overheid. Pogingen van onze stichting vorig jaar om hulp uit die richting te verkrijgen hebben slechts geresulteerd tot de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief medicijnen te kunnen kopen bij het centrale overheidsdepot. Dit zijn echter vooral medicijnen tegen malaria. Ook de lokale overheid heeft zijn belofte van vorig jaar niet ingelost en niets bijgedragen om de financiële positie van het hospitaaltje te verbeteren.

Werkzaamheden 2010

1.   Restauratie gebouwen

Zoals u in de nieuwsbrief van 2009 heeft kunnen lezen was een grondige renovatie dringend gewenst. Vorig jaar was er reeds een begin gemaakt door o.a bepaalde daken te vernieuwen, buitentoiletten te bouwen en een verloskamer te realiseren. Dit jaar was het de bedoeling om in 9 weken de gehele  renovatie van het hospitaaltje te realiseren.

Daar een van de zalen van de vrouwenafdeling in gebruik was als opslagruimte moesten we eerst een nieuwe opslagruimte bouwen. Besloten werd om de carport van de ambulance te verbouwen tot store.  Verder was de omheining van het terrein te laag en moest deze verhoogd worden met 2 blokken en om veiligheidsreden met  gebroken glas afgewerkt.

De plafonds van de twee oude gebouwen hebben we laten slopen, de dakconstructies gerestaureerd en nieuwe plafonds geïnstalleerd. Tegelijkertijd hebben we de elektrische bedrading waar nodig vervangen en nieuwe verlichtingsarmaturen aangeschaft. Ook de meeste plafondventilatoren( tegen muggen) alsmede de schakelaars werden vervangen of gerepareerd.

Alle scheuren en gaten in de muren werden gerepareerd door een metselaar voordat de schildersploeg kon beginnen met het schilderen van alle  gebouwen, zowel binnen als buiten. Er werd gekozen voor deels olieverf op de muren om ze beter schoon te kunnen houden, want leunen tegen muren is een tweede natuur in Gambia. Gedurende 8 weken zijn er 6 schilders bezig geweest maar het resultaat mag er dan ook zijn.

De metselaar heeft de veranda van de vrouwenafdeling betegeld alsmede de entree van de buitentoiletten.

De timmerman heeft behalve het restaureren van de dakconstructies en het aanbrengen van de nieuwe plafonds ook zes deuren vervangen en nieuwe daklijsten aangebracht.

2.   Inrichting

In de apotheek zijn er nieuwe stellingen geplaatst voor de medicijnvoorraad en zijn de oude stellingen opgeknapt om de voorraad verbandmiddelen, injectiespuiten etc. te kunnen herbergen. Zoals ieder jaar gebruikelijk was het ook dit jaar voor Aly weer een hele klus om de apotheek te herorganiseren, medicijnen te sorteren op bruikbaarheid en verloopdatum. Maar ondanks tijdgebrek konden we  ook dit nog op de laatste dag afsluiten.

Dankzij een donatie van onze buurman, BOS interieurprojecten,die we hierbij nog eens hartelijk willen bedanken, konden we een aantal afdelingen opnieuw inrichten met bureaus, archiefkasten en stoelen.

3.   Opleiding

Omdat we het opleidingsniveau van het verplegend personeel willen verbeteren hebben we een vervolgopleiding tot hoofdverpleegkundige en vroedvrouw betaald voor een van de meest getalenteerde verpleegsters.

4.   Container

We hebben 6 vierkante meter ruimte gehuurd in de container van Go for Africa om de nodige hulpmiddelen voor ons ziekenhuisje in Sanyang te krijgen. Naast genoemde archiefkasten,bureaus en stoelen hebben we kisten chirurgische instrumenten, dozen verbandmiddelen en bandages , computers, printers, knuffels en kleding etc. met de container meegegeven.  Zie bijlage paklijst.

5.   Donaties andere organisaties

Het team ”Rocky goes Africa“ van de Challenge Antwerpen- Banjul ,bestaande uit Mathijs en Nina(zie www.Antwerpen-Banjul.nl) heeft voor ons hospitaaltje niet alleen 7000 km gereden maar ook de auto in Nederland gekocht en reisklaar gemaakt voor deze monstertocht door o.a. de woestijn. Een fantastische prestatie en wij prijzen ons gelukkig dat de opbrengst van de veiling (914 Euro) van de Rocky Daihatsu in Gambia ten goede komt aan ons hospitaaltje. Dit bedrag zal o.a. gebruikt worden voor de inkoop van medicijnen. Bedankt Mathijs en Nina en natuurlijk de directeur van Antwerpen-Banjul de heer Cor de Bresser die ons ziekenhuisje op de projectlijst heeft geplaatst. Het was bijzonder leuk jullie in Sanyang tijdens een feestelijke ceremonie met het gemeentebestuur te mogen ontvangen. Het feit dat jullie onder de indruk waren van ons werk en het door ons geadopteerde hospitaal in Sanyang, is voor ons een stimulans om dit werk voort te zetten.

Ook de stichting Go for Africa(www.goforafrica.nl) heeft Sanyang en ons ziekenhuisje bijzonder geholpen met de donatie van een Mercedes stationcar en een motor. De oude ambulance mankeerde van alles en was hard aan vervanging toe. Tegen een geringe vergoeding konden we de Mercedes aanschaffen en kregen we er tevens een motor bij voor de huisbezoeken in de bush. Onze dank en waardering gaan uit naar Betty en Aldert (www.madamesahara.nl), sponsors en chauffeurs van de Mercedes en de sponsor en chauffeur van de motor, die een ongelooflijke prestatie heeft verricht door samen met zijn vader 7000 km op een motor af te leggen .Ook onze dank aan Jan Huizinga, directeur van Go for Africa.

De feestelijke ceremonie van de overhandiging van de Mercedes en de motor was tevens het einde van ons verblijf in Gambia dit jaar. Zoals de manager van het ziekenhuisje tijdens zijn afscheidsspeech zei: deze renovatie was een marathonactiviteit. Rekening houdend met het feit dat alle materialen door ons zelf moesten worden ingekocht en alle werkzaamheden moesten worden begeleid en gecoördineerd mag het een wonder heten dat alles op tijd klaar was. Gambianen zijn vriendelijke mensen maar ze aan het werk krijgen valt niet mee want er is altijd wel weer een begrafenis, een of andere ceremonie of een public holiday of het is gewoon te heet om te werken waardoor de boel steeds weer in het honderd dreigde te lopen. Des te groter was echter de voldoening. De saamhorigheid met het personeel en de leiding van het ziekenhuisje, de dankbaarheid van de inwoners van Sanyang toen we de klus samen met hen geklaard hadden waren hartverwarmend. Met een goed gevoel en vertrouwen in de toekomst konden we in het vliegtuig stappen.

Ontwikkelingen skill centre

Zoals u in ons werkverslag van vorig jaar heeft kunnen lezen heeft de heer Ebrima Sannah zelf initiatieven ontplooid om een skill centre te bouwen in Sanyang met als doel kansarme jongeren in Gambia een beroepsopleiding aan te bieden. Onze stichting heeft hem hiertoe machines en gereedschappen nodig voor het bouwen van solar cookers, in bruikleen gegeven.

Wij ondersteunen dit project van harte maar hadden helaas vorig jaar geen geld om 2 projecten te financieren. Echter dankzij een donatie van de Stichting Hulsebosch Prior voor technisch onderwijs doen zich nieuwe kansen voor.

Naast de werkzaamheden voor het hospitaal zijn we dan ook direct met de heer Ebrima Sannah om de tafel gaan zitten om een plan van aanpak te bespreken.

Hij had een goede locatie gehuurd in het centrum van Sanyang maar had echter verzuimd een goed huurcontract te bedingen. Voordat we gingen investeren wilden we eerst dit geregeld zien. Het heeft wel enige weken geduurd maar uiteindelijk is er een huurcontract opgesteld met een looptijd van twintig jaar en een zeer redelijke huurprijs. Omdat we vooral kansarme jongeren die geen schoolgeld kunnen betalen een kans willen geven zijn we ons gaan oriënteren bij een skill centre in Brikama die een nieuw soort onderwijs heeft bedacht waar men geen schoolgeld hoeft te betalen en niet geregistreerd is bij het NTA ( national trainings authority). Weliswaar ontvangt men na drie jaar geen officieel landelijk erkend diploma maar zijn de afgestudeerden prima in staat een beroep uit te oefenen en zelfs vaak beter opgeleid dan bij een landelijk erkend officieel opleidingsinstituut. Bovendien is er kans op doorstroming naar hoger beroepsonderwijs waarvoor een toelatingsexamen zal moeten worden gedaan.

Om dit soort onderwijs mogelijk te maken is het nodig een Trainingsfoundation op te richten met een officiële ”schooladvisory board”. De board is inmiddels samengesteld en de benodigde documenten zijn opgesteld. Ook zijn er afspraken gemaakt met een erkende leraar technische vakken die 2 dagen per week de theoretische vakken zal gaan onderrichten volgens een speciaal voor Gambia ontwikkeld curriculum.

De duur van de training is drie jaar en zal worden afgesloten met een certificaat. Zoals gezegd, de training is geheel gratis en de kosten van de opleiding zal worden gefinancierd door de verkoop van producten tegen marktgerelateerde prijzen. Voor eventuele tekorten is men afhankelijk van donaties.  Er zal een selectieprocedure worden gestart voor aanvankelijk vier leerlingen, die een “offer of apprenticeship” krijgen aangeboden (zie voorbeeld). Deze zal mede ondertekend worden door betreffende ouders.

Nadat het huurcontract bezegeld was  zijn we begonnen met het afbouwen van het skill centre. Er moesten nog vloeren worden gestort, de muren moesten nog worden gepleisterd en de buiten werkplaats moest nog worden uitgebreid. Ook is er een aanvang gemaakt met de bouw van de buitentoiletten en een septic tank. De elektrische installatie wordt door de heer Sannah zelf ter hand genomen daar dit zijn beroep is . Kosten van te installeren materialen worden door de stichting vergoed. Helaas was er te weinig tijd om de bouw volledig af te ronden voor ons vertrek maar het ligt in de bedoeling  in mei of anders in juni te beginnen met de eerste lessen.

Al met al is er veel gebeurd tijdens ons verblijf van negen weken.

We kijken terug op een erg drukke, maar vooral zeer productieve periode. Ook bij het personeel van het Health Centre zagen we een positieve verandering: men liep zelfverzekerd rond met meer energie en doordat ze zich gesteund voelen door ons, met meer vertrouwen in de toekomst!