Stichting Hospital
Sanyang
The Gambia
Home Projecten Gambia Foto's Donaties Contact Gastboek
Actueel
Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2022
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2021
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie

Nieuwsbrief 2022
nieuwsbrief 2022


Nieuwsbrief 2021
Nieuwsbrief 2021

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2020
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie


Financiële verantwoording 2019
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten

Nieuwsbrief 2020
Nieuwsbrief 2020


Financiële verantwoording 2018
Balans
Staat van baten en lasten
Overige kosten

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2019

Beleidsnotitie 2019

Hebbes steunt Stichting
Kringloopwinkel Hebbes steunt de stichting met een donatie van 2000 euro

Financiële verantwoording 2017
Balans
Staat van baten en lasten
Specifieke kosten

Financiële verantwoording 2016
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2015
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2014
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2013
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2012
- balans
- staat van baten en lasten
- beleidsnotitie

Laatste nieuws!
... ambulance voor Sanyang

Nieuwe sponsorbijdrage
Anneke van Kessel ...

Werkverslag 2011

Nieuwsbrieven
... laatste nieuwsbrief van 2019 toegevoegd

Werkverslag 2010

Werkverslag 2009

Go for Africa

Oecumenische tentviering 2006

Goede-doel bridgedrive 2006
gezamenlijke actie van alle bridgeclubs in Nieuw Vennep


Opening ziekenhuis Sanyang 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws > Werkverslag 2009


Uitgebreid verslag van het werkbezoek aan Sanyang door 
Hans van Geenen en Aly de Jongh 
28 januari tot 18 maart 2009


Wat is er gebeurd in 2008!

Na onze teleurstellende ervaringen van vorig jaar waren wij natuurlijk nieuwsgierig of ons overlevingsplan van vorig jaar zijn vruchten had afgeworpen. Nadat  ons begin vorig jaar gevraagd was het hospitaaltje officieel te adopteren hebben we gemeend een dreigende sluiting te voorkomen door een financiële injectie van € 1.600,- voor het aanschaffen van medicijnen en het aanstellen en betalen van een manager /hoofdverpleger.

Dankzij deze investeringen is men in staat gebleken het jaar 2008 te overleven en is Sanyang weer op de kaart gezet als een van de beste (niet door de overheid gefinancierde) hospitaaltjes van Gambia. Met de onwaarschijnlijk lage consultprijs van 40 Dalasi (€ 1,20) inclusief gratis medicijnen is het de manager gelukt met de opbrengst zelf het personeel te betalen en zelfs nog 20.000 Dalasi op de bank te hebben aan het eind van het jaar. Met een minimum aan verplegend personeel en 4 vrijwilligers hebben meer dan 6500 patiënten het hospitaaltje bezocht voor een consult, zijn er vanaf 1 juni 2008 150 opnames geweest en meer dan 250 klein-chirurgische ingrepen verricht.  
In de regentijd, vooral in de maanden september en oktober, is de opnamecapaciteit van het hospitaaltje onvoldoende en ligt zelfs de veranda overvol met patiënten (zelfs aan het infuus). Echter voor onderhoud aan gebouwen, noch voor aanschaf van het nodige medische instrumentarium is er absoluut geen geld over. De twee oude gebouwen zijn ernstig verwaarloosd, de daken zijn lek en verroest en de boardplafonds verkeren in staat van ontbinding. Restauratie is dus hoognodig. 

Werkzaamheden stichting 2009     

In het “Need Assesment and Inventory Report”, dat we inmiddels van de “health commissioner” van het hospitaaltje hadden ontvangen bleek een aantal zaken dringend gewenst.   

 

 

 

  1. Het realiseren van een verloskamer en het inrichten van de oude vleugel voor pre- en postnatale zorg, evenals het maken van een zittoilet.
  2. Twee buitentoiletten aan de nieuwe door ons in 2004 gerealiseerde vleugel.
  3. Het vervangen van de daken van de wachtruimte en het oorspronkelijke gebouw. 
  4. Aanschaf van een partij medicijnen daar de apotheek bijna leeg was. 

Daar het een principe van de stichting is nooit geld te geven namen we de bouw en verbouw in eigen beheer, kochten we zelf de materialen in en maakten we zelf afspraken met de nodige bouwspecialisten. Dit hebben we geweten. Iets plannen in Gambia is een bijna onmogelijke zaak. Ceremonies, public holidays en praying days zijn aan de orde van de dag. Reden waarom er dagelijks een aantal werkmensen gewoon verstek lieten gaan zonder ons dat te melden. 

Daar wij wel iedere dag aanwezig waren maakte Aly van de gelegenheid gebruik om de apotheek “uit te mesten”en te reorganiseren. Daarnaast was ze dagen bezig om de door toevallige passanten achtergelaten medicijnen uit te zoeken op bruikbaarheid. Hans is begonnen met een spreekuur fysiotherapie waar op meerdere dagen geen einde aan leek te komen. Een bijzondere ervaring met klachten die bij allen meestal begonnen bij de voet, aan de voorzijde doorliepen tot aan de schedel en aan de achterzijde weer terug naar beneden… 
Kortom nog voor jaren werk, maar wel met veel dankbaarheid aanvaard. 
Het meest frappante was dat ze na afloop van de behandeling vroegen om medicijnen.
 

De administratie van het hospitaaltje bleek na inzage een grote puinhoop te zijn en de door de administrator verstrekte gegevens over omzetten en kosten bleken te zijn geschat en raakten kant noch wal. Dus wij een ordner gekocht, provisorisch tabbladen gemaakt en alle kosten en inkomsten gerubriceerd. 
Grote consternatie toen wij konden aantonen dat het positief saldo 2008 veel groter behoorde te zijn dan op de bank kon worden verantwoord. Reden voor ons om een nieuw meer controleerbaar administratief systeem op te zetten waarbij de secretaresse een belangrijke controlerende rol toebedeeld kreeg.
Wekelijks werd met de VDC en het management van het hospitaaltje geëvalueerd waar het systeem verbeterd kon worden. Het was echter duidelijk dat het “Need Assesment and Inventory Report“, gebaseerd is op hulp van buitenaf. Gezien de minimale tarieven die in rekening gebracht kunnen worden door het hospitaaltje mag men blij zijn dat men zelf de medicijnen en het personeel kan betalen. Voor uitbreiding, onderhoud van gebouwen etc. zal men dan ook een beroep op derden moeten doen. In dit licht hebben we gewezen op de mogelijkheid om ook de hulp van lokale, regionale- en de centrale overheid in te roepen en niet alleen te parasiteren op hulp van donoren. Hiertoe hebben wij het initiatief genomen door via het ministerie van Social-Welfare tot een afspraak te komen met het ministerie van gezondheid. Op de voorlaatste dag van ons bezoek was er uiteindelijk een afspraak geregeld met het Ministerie van Gezondheid. Deze werd echter 10 minuten voor de geplande tijd ongedaan gemaakt met een telefoontje dat ze niet konden komen wegens onverwachte andere dringende zaken. Zeer frustrerend maar gebruikelijk in Gambia. Positief was, dat het dorp zelf zich bereid heeft verklaard eventueel een stuk gemeentegrond te verkopen om mee te helpen de noden van het hospitaaltje te financieren. 
Een ander belangrijk punt op onze agenda was het optrekken van de salarissen van het verplegend personeel. Salaris bleek een sluitpost te zijn en werd zelden volledig betaald. Na onze bemoeienis hieromtrent en de goedkeuring van de “Council of Elders” heeft men zich bereid verklaard tot een meer acceptabele vergoeding te komen die schriftelijk werd vastgelegd. Hopelijk is onze vrees dat personeel zou weglopen hierdoor aanmerkelijk gereduceerd.
 

Men heeft ook de tandarts inmiddels opnieuw bereid gevonden zijn spreekuur weer te hervatten. Een volledige en voor Gambiaanse begrippen goed geoutilleerde praktijk staat hiervoor tot zijn beschikking.

Skill centre project

Zoals u in de nieuwsbrief van vorig jaar heeft kunnen lezen lag het in onze bedoeling een nieuw skill centre te bouwen op een door de gemeente Sanyang aangeboden stuk grond. Echter het hospitaaltje vraagt niet alleen al onze aandacht, ook de beschikbare donaties laat geen ruimte voor twee grote projecten. Helaas hebben we daarom moeten besluiten de grond terug te geven aan het dorp. Gelukkig heeft een van de kandidaten die geselecteerd waren om leiding te gaan geven aan dit skill centre, zelf initiatief genomen om op een centraal punt in het dorp een stuk grond te huren om zelf de bouw van een klein skill centre ter hand te kunnen nemen. Hij heeft zich tevens bereid verklaard kansarme jongeren onder zijn hoede te nemen en een opleiding te geven conform de statuten zoals al  door ons waren opgesteld. Ter ondersteuning van dit initiatief hebben wij hem de benodigde machines en gereedschappen in bruikleen gegeven. Tevens hebben wij hem in contact gebracht met de stichting “go for africa”, die eveneens bereid bleek hem daar waar mogelijk in de toekomst te ondersteunen. Ook zal hij gaan samenwerken met onze voormalige partner in deze, de stichting Solar-Cookers Nederland. De machines en gereedschappen zijn destijds door onze stichting aangeschaft voor het vervaardigen van solar-cookers. De stichting Solar Cookers heeft destijds zijn expertise ingebracht en een aantal mensen opgeleid om deze te leren vervaardigen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de heer Ebrimah Sannah de doelstellingen, zoals geformuleerd voor het skill centre, zal respecteren en een bijdrage zal leveren aan de educatie van kansarme jongeren in Sanyang op het gebied van metaal, elektra en solar-cookers. 

Daar waar mogelijk zullen ook wij hem in de toekomst bijstaan en ondersteunen.

Contact met andere organisaties in Sanyang

Tijdens ons verblijf in Sanyang kwamen wij in contact met de stichting “Go for Africa”. Na een drieweekse tocht met 26 auto’s waren zij in Gambia gearriveerd waar inmiddels ook een container met hulpgoederen op ze stond te wachten. Een van de goederen bleek een couveuse te zijn. Daar wij toevalligerwijs met de verloskamer bezig waren, was men in eerste instantie bereid deze te schenken aan ons hospitaaltje. Echter bij een bezoek van de stichting aan ons hospitaaltje moest de hoofdverpleger/verloskundige bekennen dat hij hiervoor geen opleiding had genoten. Reden om een andere bestemming te zoeken voor de couveuse. Echter, ze konden ons wel verblijden met de nodige hulpmiddelen fysiotherapie, een paar kinderbedjes, een box, babykleertjes, een stethoscoop, bloeddrukmeter en handschoenen.
Verdere samenwerking is door ons op de agenda gezet en zal worden uitgekristalliseerd nadat ook zij weer in Nederland terug zijn.
Voor meer informatie zie www.goforafrica.nl

Verder mochten wij kennis maken met Frans en Tini van de stichting OOG, die ook in Sanyang actief zijn met een tuinproject. Op een gebied van 2 hectare worden  een aantal boreholes en pompen op solar gerealiseerd .Verder worden waterbassins gebouwd. Een mooi project.
Voor meer informatie zie www.stichting-oog.nl 


Bijzonder interessant vonden wij het bezoek aan het dorp Latrya , in het binnenland op driekwartier rijden van Sanyang.
Herbert en Henk hebben daar binnen een eigen compound  een schooltje en een health centre gerealiseerd voor de lokale bevolking. Een prachtcomplex dat er fantastisch uitzag. Hun hulp werd door de overheid gehonoreerd met het betalen van de helft van de salarissen en een gratis ambulance.
Grote klasse Henk en Herbert! ….en voor ons natuurlijk een uitgangspunt om ook met de Gambiaanse overheid in contact te treden.
Voor meer informatie zie www.gambia-hah.info 

Ook kennis gemaakt met Jean Burtin van de stichting Gammol, die bijzonder goed werk verricht in Gambia met de aanleg van een waterleidingnet, het bouwen van een vismarkt, het repareren van de solarinstallatie van de watertoren en nu op het punt staat een kleine energiecentrale aan te leggen nabij het strand voor de visserij en de lokale horeca. Zie www.gammol.be.

Daar waar mogelijk zullen we proberen samen te werken en van elkaars ervaringen te leren.

Gerealiseerde doelen 2009

Zoals gezegd was het een heidens karwei een ieder aan het werk te krijgen en te houden. En natuurlijk moest er op de laatste dag nog van alles gebeuren. Echter behalve de laatste hand leggen aan de nodige aanpassingen en een kleine verbouwing van de administratieruimte voor de secretaresse, is alles wat we in deze 7 weken van plan waren gerealiseerd. 

Na oplevering van de verloskamer werd de volgende nacht al de eerste baby geboren en werden wij ’s ochtends vroeg al gebeld om hier verslag van te doen. Met een zelfgebakken appeltaart en cadeautjes van onze kant, werd het echt een feest! Dit en het realiseren van een zittoilet nabij de verloskamer is mogelijk gemaakt door een actie van de gezamenlijke bridgeclubs te Nieuw Vennep. Namens Sanyang willen wij alle leden van de bridgeclubs maar in het bijzonder de initiatiefnemer van deze actie, de heer Dick van Dijk, hier nogmaals voor bedanken. Wij hadden de verloskamer al voor vorig jaar op het programma staan. Echter door genoemde sluitingsdreiging hebben we er de voorkeur aan gegeven dit nog een jaar uit te stellen in afwachting van de ontwikkelingen. 
De buitentoiletten, die aangebouwd zijn aan ons nieuwe gebouw, zullen in de regentijd een enorme aanwinst blijken te zijn. De door ons aangelegde binnentoiletten bleken zo frequent gebruikt te worden dat het onfris begon te ruiken. 
De daken van de oude wachtruimte en de oude vleugel waar de consultatieruimte, de behandelkamers en de apotheek zich bevinden, bleken te zijn verroest en lekten in de regentijd. Het gevolg was dat de boardplafonds op vele plaatsen verrot waren. Het dak van de wachtruimte is geheel vernieuwd en van de oude vleugel was driekwart aan vervanging toe. De plafonds zullen tot volgend jaar moeten wachten, omdat het geld op was.
Ook met de reorganisatie van de apotheek, en het administratieve systeem, het beginnen van een fysiotherapiepraktijk, en het opstellen van een “Memorandum of Understanding” tussen de VDC en onze stichting hebben we weer een stap gezet in de ontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg in Sanyang. Met de inkoop van de nodige medicijnen kunnen ze bovendien weer minstens een half jaar vooruit. Met het voor de helft betalen van de hoofdverpleger/manager lijkt de zorg voor 2009 gegarandeerd. 

Wij hebben dan ook met een goed gevoel en een beetje pijn in ons hart afscheid genomen van Sanyang. Echter niet zonder de waarschuwing dat ze zelf ook verantwoordelijkheid moeten nemen en niet achterover mogen leunen tot de donors weer terug komen.

Donatie

U weet allemaal dat het in Nederland bijna onmogelijk is de begroting van de gezondheidszorg te financieren en de overheid moet ieder jaar vele miljoenen investeren om de zorg betaalbaar te kunnen houden. Kunt u zich voorstellen hoe moeilijk het in Gambia is met een gemiddeld inkomen van 1000 Dalasi (€ 33, -) per maand rond te komen. Een zak rijst waar ze met pijn en moeite 6 weken mee kunnen rondkomen, kost inmiddels al 800 Dalasi. Een consult in het hospitaaltje kost voor een volwassene 40 Dalasi (€ 1,20), voor een kind 25 Dalasi (€ 0,80) en hiervoor krijgt men ook nog eens de medicijnen gratis. Te weinig zult u beamen, maar meer kunnen ze echt niet opbrengen. En als men het echt niet kan betalen, zijn de zorg en de medicijnen gratis. Zonder onze hulp en die van de lokale en centrale overheid is er dus geen basale gezondheidszorg mogelijk in Gambia. Wij willen hiervoor blijven knokken maar kunnen dit niet zonder uw hulp. 

Er is veel geld nodig voor opleiding van verplegend personeel en een laborant. De oude gebouwen dienen dringend gerestaureerd te worden. Er is dringend behoefte aan een slaapunit voor verplegend personeel omdat het hospitaaltje 24 uur per dag open is. Ons nieuwe gebouw biedt in de regentijd nauwelijks genoeg ruimte voor mannelijke patiënten. Het oude blok gaat bestemd worden voor vrouwen maar moet uitgebreid en verbouwd worden. 
Verder is er behoefte aan nieuw meubilair en medisch instrumentarium. We hebben inmiddels veel inventaris in opslag maar kunnen helaas geen container betalen. 
Kortom, zorg, aandacht en vooral geld blijven nodig om basale gezondheidszorg in Sanyang te kunnen blijven garanderen. 

Wij hopen ook voor dit jaar op uw financiële bijdrage te mogen rekenen. Onder “donaties” vind u mogelijkheden om onze stichting te steunen.

Wij danken u bij voorbaat, ook namens de inwoners van Sanyang en omstreken.

Hans van Geenen, 
voorzitter Stichting Hospital Sanyang the Gambia